רישיון עסק

לג´ויה מיה רישיון עסק בתוקף הכולל את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים, כולל ביטוח צד ג´.